Odborný program

Generální partner

Čtvrtek 26. dubna 2018

  8.00 – 12.00 hod

Registrace účastníků

  9.00 – 9.15 hod

Zahájení konference

  9.15 – 10.30 hod

Přednáškový blok I.
Předsednictvo:  Holoubek J.,
                             Filová E.

 

Deset let s konferencí Bioimplantologie
Kubešová B.
Společnost pro bioimplantologii ČLS JEP

____________________________

Vplyv nanoštrukturovanej zliatiny titánu Ti39Nb na rast a diferenciáciu mezenchymálnych kmeňových buniek
Filová E.1, Voltrová B.1, Fojt J.2, Jarolímová P.2, Blahnová V.1, Matějka R.3,
Joska L.2, Daniel M.4
Ústav experimentální medicíny AVČR, v.v.i., Praha1
Fakulta chemické technologie VŠCHT v Praze2
Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze, Buštěhrad3
Fakulta strojní ČVUT v Praze4
____________________________

Recellularization of chemically modified porcine pericardium with adipose tissue-derived stem cells using pressure loading
Filová E.1, Pražák Š.1, Matějka R.1,2, Štěpanovská J.1,2, Musílková J.1, Riedelová Z.3, Kučerová J.3, Koňařík M.4, Pirk J.4, Honsová E.4, Brynda E.3, Bačáková L.1
Institute of Physiology, CAS, Prague1
Faculty of Biomedical Engineering, Czech Technical University in Prague, Kladno2
Institute of Macromolecular Chemistry, CAS, Prague3
Institute for Clinical and Experimental Medicine, Prague4
____________________________

První aplikace dermální náhrady Matriderm® v lokální terapii rozsáhle popáleného chlapce
Holoubek J.1,2, Lipový B.1,2, Suchánek I.1, Knoz M.2,3, Vojtová L.4, Řihová H.1,
Brychta P.1,2
Klinika popálenin a plastické chirurgie LF MU a Fakultní nemocnice Brno1
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno2
Klinika plastické a estetické chirurgie LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně3
CEITEC – Středoevropský technologický institut, VUT, Brno4
____________________________

Diskuze

10.30 – 11.00 hod

Coffee break

11.00 – 12.30 hod

Přednáškový blok II.
Předsednictvo:  Kubešová B.,
                             Grus T..

 

Využití rybího kolagenu při konstrukci implantátů a jako nosiče léků
Grus T.1, Mlček M.2, Chlup H.3, Suchý T.4
Klinika kardiovaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK Praha
Fyziologický ústav 1. LF UK Praha2
Laboratoř biomechaniky, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, FS ČVUT Praha3
Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů, ÚSMH, AV ČR4
____________________________

Praktické rady regulátora pro výzkum v oblasti bioimplantologie
Palán O.
Státní ústav pro kontrolu léčiv
____________________________

Etika biobankingu
Kuře J.
Ústav lékařské etiky LF MU
____________________________

Diskuze

12.30 – 13.30 hod

Oběd

13.30 – 15.00 hod

Přednáškový blok III.
Předsednictvo:  Kaláb M.,
                             Ženčica P.

 

Experimentální příprava korozivních preparátů orgánů velkého zvířete
Pálek R.1, 2, Liška V.1, 2, Eberlová L.3 , Mírka H.4, Svoboda M.5,
Haviar S.6,7, Rosendorf J.1, Emingr M.1, Brzoň O.2, Mik P.3, Třeška V.1
Chirurgická klinika Lékařské fakulty UK v Plzni1
Biomedicínské centrum Lékařské fakulty UK v Plzni2
Ústav anatomie Lékařské fakulty UK v Plzni3
Klinika zobrazovacích metod Lékařské fakulty UK v Plzni4
Centrum nových technologií a materiálů, Západočeská univerzita v Plzni5
Katedra fyziky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni6
Nové technologie pro informační společnost (NTIS), Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni7
____________________________

Význam aplikace kostních štěpů při řešení periprotetických zlomenin TEP kyčelních kloubů typu VANCOUVER B2 A B3
Ženčica P., Motyčka J., Heger J., Burda J.
Ortopedická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno
____________________________

Role kostního allograftu při řešení post-sternotomických defektů hrudní stěny aneb dokážeme po 13 letech zkušeností konečně zkrotit „Zlou sudičku“ kardiochirurgie?
Kaláb M.1, Karkoška J.2 , Kamínek M.3, Lonský V.1
Kardiochirurgická klinika LF UP a Fakultní nemocnice Olomouc1
Národní centrum tkání a buněk, Brno2
Klinika nukleární medicíny LF UP a Fakultní nemocnice Olomouc3
____________________________

Využití kadaverózních ligamentózních štěpů v ortopedii
Dlábek R., Vališ P., Novák J., Maršálek M., Hořák J.
Ortopedická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno
____________________________

Diskuze

15.00 – 15.30 hod

Coffee break

15.30 – 17.00 hod

Přednáškový blok IV.
Předsednictvo:  Lysák D.,
                             Fales I.

 

Banka pupečníkové krve ČR – od úsvitu až po současnost
Fales I., Rahmatová Š., Kobylka P.
Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha
____________________________

Stem cells for treatment of Amyotrophic lateral sclerosis. Preclinical and clinical studies
Syková E.
Institute of Neuroimunology SAV, Bratislava, Slovakia and Scimed Biotechnologies s.r.o.
____________________________

Možnosti využití NK buněk v protinádorové imunoterapii
Lysák D.
Hematologicko-onkologické oddělení, Fakultní nemocnice Plzeň
____________________________

Transplantace limbálních buněk
Studený P., Netuková M., Klimešová YM.
Oční klinika FNVK a 3. LF UK Praha
____________________________

Diskuze

18.00 – 19.00 hod

Schůze Společnosti pro bioimplantologii ČLS JEP

20.00 – 24.00 hod

Společenský večer

   

Pátek 27. dubna 2018

  9.00 – 10.30 hod

Přednáškový blok V.
Předsednictvo:  Suchý T.,
                             Stunová A.

 

Resorbovatelná kolagen-kalcium fosfátová nanostrukturovaná vrstva s řízenou elucí antibiotik pro zvýšení životnosti implantátů: oseointegrace vs. antibiotická profylaxe
Suchý T.1,2, Šupová M.1, Horný L.2, Klapková E.3, Denk F.1, Pokorný M.4, Bartoš M.5, Vištejnová L.6, Klein P.6, Tonar Z.7, Kubíková T.7, Kolinko Y.7, Sucharda Z.1, Žaloudková M.1, Sedláček R.5, Sauerová P.5, Hubálek Kalbáčová M.5,7, Ballay R.8, Čejka Z.9
Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů, ÚSMH, AV ČR, v.v.i., Praha1
Laboratoř biomechaniky, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, FS ČVUT v Praze2
Ústav lékařské chemie a klinické biochemie, 2. LF UK a FN v Motole, Praha3
Contipro, a.s., Dolní Dobrouč4
Ústav patologické fyziologie, 1. LF UK v Praze5
Biomedicínské centrum, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova 6
Ústav histologie a embryologie, LF v Plzni, Univerzita Karlova7
I. Ortopedická klinika, 1. LF UK a FN v Motole, Praha8
ProSpon, s.r.o., Kladno9
____________________________

Vývoj biopolymerní nanostrukturované dermální náhrady: Ex ovo a in vivo studie
Knoz M., Vojtová L., Lipový B., Holoubek J., Babrňáková J., Pavliňákova V., Vištejnová L., Štěpánková V., Filová E., Pavlovský Z., Faldyna M., Göpfert E., Damborský J., Hearnden V.
Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie LF MU a Fakultní nemocnice Brno
Lékařská fakulta, Masarykova Univerzita, Brno
CEITEC – Středoevropský technologický institut, Vysoké učení technické v Brně
Klinika plastické a estetické chirurgie LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Biomedicínské centrum, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova, Česká Republika
____________________________

Simulace zánětlivého prostředí chronických ran in vitro
Stunová A., Vištejnová L., Hošek P., Hrabák J.
Biomedicínské centrum, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova
____________________________

In vitro modeling of (c9)FTD/ALS by direct trans-differentiation of skin fibroblasts into induced neurons
Bauer P.O.
Bioinova, s.r.o., Praha
Mayo Clinic, Jacksonville, FL, USA
____________________________

Vliv tlakové zátěže v bioreaktoru na diferenciaci kmenových buněk z tukové tkáně směrem k hladkému svalu a produkci extracelulárního kolagenu
Matějka R., Štěpanovská J., Filová E., Rosina J., Koňařík M., Bačáková L.
Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT v Praze, Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
Institut klinické a experimentální medicíny
____________________________

Diskuze

10.30 – 11.00 hod

Coffee break

11.00 – 12.30 hod

Přednáškový blok VI.
Předsednictvo:   Vojtová L.,
                              Babrnáková J.

 

3D stereoskopie jako metoda pro získání detailní informace o objektu
Žídek J., Vojtová L., Pavliňáková V., Kalasová D., Šalplachta J., Zikmund T., Kaiser J.
CEITEC, Vysoké učení technické v Brně
____________________________

Vliv biokeramických částic na morfologické, biomechanické a biologické vlastnosti 3D kolagen-kompozitních nosičů pro tkáňové inženýrství kostí
Vojtová L.1, Pavliňáková V.1, Brtníková J.1, Klieštiková N.2, Šťastný P.1, Trunec M.1, Poláček P.1, Blahnová V.3, Filová E.3
CEITEC – Středoevropský technologický institut, Vysoké učení technické v Brně1
Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně2
Ústav experimentální medicíny AVČR, v.v.i., Praha3
____________________________

Specifika mechanického testování měkkých tkání a jejich náhrad
Horný L.
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní
____________________________

In-vitro a ex-ovo testování bioaktivních vlastností 3D porézních kolagenových materiálů obohacených biologicky aktivními látkami pro dermální náhrady
Babrnáková J., Hearnden V., Štěpánková V., Damborský J., Švachová V., Vištejnová L., Blahnová V., Filová E., Adam V., Kopel P., Šmerková K., Vojtová L.
VUT v Brně, Středoevropský technologický institut
Biomedicínské centrum, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova
____________________________

Nová generace přístrojů Beckman Coulter pro práci s buněčnými kulturami
Máša M.
Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
____________________________

Diskuze

12.30 – 12.40 hod

Závěr konference

12.40 – 13.45 hod

Oběd