POZVÁNKA (pdf)

 

 

Vážené dámy a pánové,

je jménem Společnosti pro bioimplantologii ČLS JEP si Vás dovoluji co nejsrdečněji pozvat k účasti na XI. mezinárodní konferenci „Bioimplantologie 2019“, která se koná ve dnech 11. – 12. dubna 2019 v konferenčních prostorách hotelu Myslivna v Brně. Akce je pořádána ve spolupráci s Fakultou chemickou, Ústavem chemie materiálů VUT v Brně, CEITEC a Biomedicínským centrem Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni.

Hlavními tématy jedenáctého jsou „Kultivace buněk, jejich růst a transformace, Kmenové buňky, Klinické aplikace tkání a buněk, Preklinická testování, Mechanické aspekty biomplantologie a tkáňového inženýrství, Nové materiály, technologie a zobrazovací metody pro bioimplantologii a tkáňové inženýrství a Trendy a vize v biomplantologii“. Našim cílem a vizí je uspořádat vědeckou konferenci,která přispěje nejen k širšímu přehledu a orientaci v mezioborové spolupráci, ale i ke zkvalitnění profesní činnosti.

Spolu s programovým výborem věříme, že Vás tematické zaměření konference zaujme, a že i Vy přispějete svou odborností a aktivitou ke kvalitnímu programu konference.

                                           Těšíme se na Vaši účast a setkání s Vámi


MUDr. Barbara Kubešová
za programový výbor konference